Warszawa +48 22 616 14 16, Konin +48 63 245 71 40
więcej niż doradztwo ubezpieczeniowe
Nawiąż współpracę

Obniżaj koszty ubezpieczeń, skorzystaj z bezpłatnej usługi doradztwa dopasowanego do Twoich wymagań i potrzeb.
 

zobacz co zyskujesz

Dane kontaktowe


MAKLER MARKET Sp. z o.o.

KRS 0000052489 Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 80.000 zł
NIP: 526-020-33-00
REGON: 012007079
Zezwolenie Ministra Finansów nr 458

Siedziba:

al. Jerozolimskie 101 lok. 17
02-011 Warszawa
tel: +48 22 616 14 16
fax. +48 22 624 93 82
adres e-mail: maklermarket@maklermarket.pl