Warszawa +48 22 616 14 16, Konin +48 63 245 71 40
więcej niż doradztwo ubezpieczeniowe
Nawiąż współpracę

Obniżaj koszty ubezpieczeń, skorzystaj z bezpłatnej usługi doradztwa dopasowanego do Twoich wymagań i potrzeb.
 

zobacz co zyskujesz

Makler Market


Makler Market Sp. z o.o. działa na polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego od 1991 r. (Licencja brokerska nr 458). Biorąc pod uwagę, że polski rynek pośrednictwa ubezpieczeniowego ma w Polsce 13 - letnią tradycję, możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy jedną z pierwszych firm brokerskich na tym rynku.

Istotnym momentem w rozwoju spółki było związanie się w roku 1993 z Grupą Elektrim - wówczas jedną z wiodących grup kapitałowych w Polsce. Elektrim SA, jest spółką publiczną notowaną od 1992 roku na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, powstałą w wyniku prywatyzacji dawnego PHZ Elektrim. W pierwszym okresie po prywatyzacji, Elektrim prowadził bardzo rozległą i zróżnicowaną działalność za pośrednictwem ponad 140 spółek powiązanych (od produkcji turbin po produkcję rolną). Od 1999 Elektrim przeprowadził gruntowną restrukturyzację, w wyniku której działalność Grupy skupiła się na dwóch zasadniczych branżach telekomunikacyjnej i energetycznej.
Obsługa tak dużego i zróżnicowanego holdingu pozwoliła nam na poznanie specyfiki działalności różnych podmiotów oraz na wypracowanie jednolitych dla grupy standardów obsługi ubezpieczeniowej. Byliśmy pierwszą firmą na polskim rynku, która przygotowała i wdrożyła jednolity program ubezpieczeniowy dla całej Grupy Kapitałowej.

Program został przygotowany na podstawie programów światowych dla korporacji telekomunikacyjnych i dostosowany w warstwie merytorycznej do podmiotowych potrzeb Grupy Elektrim (energetyka). Program ma charakter wielowarstwowy i obejmuje ochroną jedną polisą zarówno wszystkie ryzyka majątkowe (katastroficzno-losowe), ryzyka techniczne (elektroniczne, maszynowe, budowalano-montażowe) oraz ryzyka związane z przerwą w prowadzeniu działalności. Wykorzystując efekt synergii oraz rozproszenia ryzyka, program zapewnia uzyskanie korzystniejszych warunków finansowych związanych z posiadaniem ochrony ubezpieczeniowej.

Od roku 2002 Makler Market rozwija Dział Affinity, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów by szukać innowacyjnych rozwiązań wspomagających sprzedaż. Produkty takie są szczególnie adresowane do klientów oferujących produkty, bądź usługi skierowane do odbiorcy masowego. Polegają one na wykorzystaniu ubezpieczeń jako narzędzia wpływającego na wzrost lojalności klienta.