Warszawa +48 22 616 14 16, Konin +48 63 245 71 40
więcej niż doradztwo ubezpieczeniowe
Nawiąż współpracę

Obniżaj koszty ubezpieczeń, skorzystaj z bezpłatnej usługi doradztwa dopasowanego do Twoich wymagań i potrzeb.
 

zobacz co zyskujesz

Wiarygodność


Referencje

Zaufanie jakim darzą nas Klienci najlepiej potwierdzają uzyskane przez nas referencje. Po więcej szczegółów odsyłamy do zakładki Referencje.

Polisa odpowiedzialności cywilnej

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej nakłada na brokerów obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu. Polisa ubezpieczeniowa jest gwarantem zabezpieczenia klientów przed ewentualnymi szkodami, które mogą powstać w wskutek niewłaściwego wykonywania obowiązków przez brokera. Wysokość sumy gwarancyjnej oraz warunki umowy zapewniają realną ochronę interesów ich klientów.
Polisa odpowiedzialności cywilnej Makler Market opiewa na sumę gwarancyjną  1 875 927 EUR.

Kontrola Urzędu Nadzoru

W dniu 17 września 2001 r. na podstawie Art.. 83 ust. 1 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej zespół kontrolny PUNU (obecnie KNUIFE) przeprowadził rutynową kontrolę. W jej wyniku nie stwierdzono naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa w związku z prowadzoną działalnością oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki. W podsumowaniu raportu potwierdzono, że spółka spełnia wymagania formalno-prawne do wykonywania działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń.